ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου και Μητρικής Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012


ibhellas.gr banner